Ey ata, ey ana, biz günahkarıq - Dr. Əli Şəriəti

Məhsul kodu: 682

Müəllif: Dr. Əli Şəriəti
Janr: Digər
Nəşriyyat: Parlaq imzalar
Kitabın dili: Azərbaycan
5 Azn
Ədəd


Kitab haqqında
Ki­tabda Dr. Şə­ri­­əti əvvəlcə həyatda tutduğu mövqedən, ona ün­­van­la­nan tən­qid­­lərdən söh­bət açır, yaşadığı dövrü analiz edir. Daha son­ra ma­raq­lı bir üs­lub se­çərək gənc­lərin di­­li ilə əvvəlki nəsilə, onların ata-anasına mü­raciət et­mə­yə baş­layır. Gənc nəsil və köhnə nəsil arasında ya­radılmış bu qar­şı­dur­ma­da oxu­cu­nun gö­zü qarşısında müa­­sir dövrün real mənzərəsi can­lanır; dinin za­manla uy­ğun­­laşmasındakı prob­lem­­lər bü­tün gerçəkliyi ilə or­ta­ya çıxır.
Kitabın ikinci hissəsində isə Əli Şəriəti əks tərəfə, həqiqi mövqeyinə ke­­çə­rək üzü­­nü dini xurafat kimi qiymətləndirən ziyalılara, gənclərə tu­tur. İs­la­mi ri­tu­al­la­rın onlara təqdim edilən şəkildə olmadığını açıq­la­ya­raq kitabın bi­rinci his­sə­sin­də ­gənclərin dilindən tənqid ediləni islami an­la­yışların əsil ma­hiyyət və dəyərini or­­taya qoyur.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bakı, "Parlaq İmzalar" nəşriyyatı – 2014, 176 səh.
ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ:

1. "Alo Kitab"Azərbaycanın istənilən nöqtəsinə kitab çatdırma xidməti təklif edir.

2. Bakı, Abşeron və Sumqayıta çatdırmanın forması (kuryer vasitəsi ilə):

- 3 iş günü ərzində 3 man;

3. BÖLGƏLƏRƏ və Naxçıvan Muxtar Respublikasına çatdırma poçt vasitəsi ilə edilir. Çatdırmanın dəyəri hər kitaba görə 2 manatdır. 30 manatdan yuxarı sifarişlər üçün isə çatdırmanın dəyəri hər kitaba görə 1 manat olacaq. Detalları dəqiqləşdirmək üçün Müştəri Xidmətimizlə əlaqə saxlayın (Tel: 055 207 81 08)
4. Sual və təkliflərinizi saytın əlaqə bölməsindən və ya "Facebook" səhifəmizdən (www.facebook.com/alokitab1) verə bilərsiniz.
Çatdırılma Kampaniyalar Haqqımızda Bizimlə əlaqə
Sualın var?